Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Rejestr zmian

29 marca 2012 18:29 (Jarosław Bartoszewski) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
29 marca 2012 18:28 (Jarosław Bartoszewski) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
29 marca 2012 18:27 (Jarosław Bartoszewski) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
20 stycznia 2012 06:48 (Jarosław Bartoszewski) Oświadczenia majątkowe: rok 2012: Dodanie oświadczenia majątkowego: oświadczenie o działalności gospodarczej wspólmałzonka.
28 września 2011 09:09 (Jarosław Bartoszewski) Statut: Statut Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie...: Dodanie załącznika [zal_3_wso_11_2010_gotowy.pdf] do dokumentu.
28 września 2011 09:08 (Jarosław Bartoszewski) Statut: Statut Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie...: Dodanie załącznika [szkolny_program_profilaktyczny_2011.pdf] do dokumentu.
28 września 2011 09:07 (Jarosław Bartoszewski) Statut: Statut Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie...: Dodanie załącznika [program_wych_ssp2_2011.pdf] do dokumentu.
28 września 2011 09:07 (Jarosław Bartoszewski) Statut: Statut Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie...: Dodanie załącznika [statut_08_2011_gotowy.pdf] do dokumentu.
27 kwietnia 2011 15:12 (Jarosław Bartoszewski) Oświadczenia majątkowe: rok 2011: Dodanie oświadczenia majątkowego: oświadczenie o dzialalności gospodarczej wspólmałżonka.
11 lutego 2011 09:03 (Jarosław Bartoszewski) Oświadczenia majątkowe: rok 2010: Dodanie oświadczenia majątkowego: oświadczenie o działąlności gospodarczej współmałżonka.
10 listopada 2010 13:52 (Jarosław Bartoszewski) Oświadczenia majątkowe: rok 2010: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie o działalności gospodarczej małżonka.
10 listopada 2010 13:51 (Jarosław Bartoszewski) Oświadczenia majątkowe: rok 2010: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświdczenie o działlności gospodarczej prowadzonej przez małzonka.
10 grudnia 2009 22:00 (Jarosław Bartoszewski) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Główny Księgowy.
10 grudnia 2009 22:00 (Jarosław Bartoszewski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Główny Księgowy.
10 grudnia 2009 21:58 (Jarosław Bartoszewski) Stanowiska: Zmina danych stanowiska: Główny Księgowy.
10 grudnia 2009 21:57 (Jarosław Bartoszewski) Osoby: Agnieszka Szulc: Dodanie osoby.
10 grudnia 2009 21:57 (Jarosław Bartoszewski) Osoby: Katarzyna Gołębiewska: Dodanie osoby.
30 stycznia 2009 11:52 (Jarosław Bartoszewski) Dane główne: Aktualizacja danych.
20 listopada 2008 10:54 (Jarosław Bartoszewski) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Protokolant SU.
20 listopada 2008 10:54 (Jarosław Bartoszewski) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: zastępca przewodniczącego SU.
20 listopada 2008 10:53 (Jarosław Bartoszewski) Organy: Samorząd Uczniowski: Dodanie stanowiska: Przewodniczący SU.
20 listopada 2008 10:53 (Jarosław Bartoszewski) Osoby: Maja Ossowska kl. VIa: Dodanie osoby.
18 listopada 2008 18:44 (Jarosław Bartoszewski) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Przewodniczący Rady Pedagogicznej.
18 listopada 2008 18:29 (Jarosław Bartoszewski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Pedagog szkolny.
18 listopada 2008 18:29 (Jarosław Bartoszewski) Osoby: Halina Szcześniak: Aktualizacja danych osoby.
18 listopada 2008 18:28 (Jarosław Bartoszewski) Osoby: Halina Szcześniak: Dodanie osoby.
18 listopada 2008 18:28 (Jarosław Bartoszewski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Główny Księgowy.
18 listopada 2008 18:27 (Jarosław Bartoszewski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Kierownik administracyjno-gospodarczy.
18 listopada 2008 18:27 (Jarosław Bartoszewski) Osoby: Katarzyna Gołębiewska: Dodanie osoby.
18 listopada 2008 18:26 (Jarosław Bartoszewski) Osoby: Jolanta Langowska: Dodanie osoby.
18 listopada 2008 18:26 (Jarosław Bartoszewski) Osoby: Gabriela Gajkowska: Dodanie osoby.
18 listopada 2008 18:25 (Jarosław Bartoszewski) Osoby: Jadwiga Pulsakowska: Dodanie osoby.
18 listopada 2008 18:25 (Jarosław Bartoszewski) Organy: Dyrekcja: Aktualizacja danych stanowiska: Wicedyrektor.
18 listopada 2008 18:21 (Jarosław Bartoszewski) Organy: Dyrekcja: Dodanie stanowiska: Wicedyrektor.
18 listopada 2008 18:21 (Jarosław Bartoszewski) Organy: Dyrekcja: Dodanie stanowiska: Wicedyrektor.
18 listopada 2008 18:21 (Jarosław Bartoszewski) Organy: Dyrekcja: Dodanie stanowiska: Dyrektor Szkoły.
18 listopada 2008 17:43 (Jarosław Bartoszewski) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Przewodniczący Rady Rodziców.
18 listopada 2008 17:43 (Jarosław Bartoszewski) Osoby: Gabriela Zoch: Dodanie osoby.
18 listopada 2008 17:41 (Jarosław Bartoszewski) Dane główne: Aktualizacja danych.
Ilość wyświetleń: 4190
Realizacja: Superszkolna.pl